Personlig träning med Christina Froh.

Individuell postural träning, Bemerterapi och energibalansering

Har du problem med spänningar, smärta och dålig hållning? Vill du förbättra cirkulationen i kroppen? Eller vill du få nya perspektiv på de utmaningar och svårigheter du går igenom i livet och komma i bättre balans genom att bearbeta negativa tankemönster och känslor, som dränerar dig på energi och motarbetar de förändringar du önskar? Jag erbjuder individuell postural träningsrådgivning, Bemerbehandling som ökar cirkulationen i kroppens minsta blodkärl och Life Alignment-balansering, en form av intuitiv coachning där du får hjälp med att lösa upp energimässiga blockeringar i kroppen orsakade av undanträngda känslor och tidigare upplevelser som påverkar din hälsa och ditt välbefinnande på ett negativt sätt.   

Kroppsanalys och personligt träningsprogram

Om du har problem med spänningar och smärta kan det bero på att du har muskulära obalanser i kroppen, som gör att du överlastar vissa muskler och jobbar för lite med andra muskler både i vardagen och när du rör på dig. Du kan träna bort dessa obalanser och få en mer fungerande och smärtfri kropp med hjälp av enkla, skonsamma rörelser som du utför regelbundet.

Är du intresserad av att göra något åt dina fysiska problem är du välkommen att boka en tid med mig. Jag är rehabyogalärare och diplomerad postural tränare enligt Optimum-metoden, som utvecklats av posturalterapeuten, sjukgymnasten och personlige tränaren Markus Greus.

När vi träffas gör jag en analys av din kroppshållning och bedömer styrkan och rörligheten i dina muskler. Därefter utformar jag ett individuellt träningsprogram, som du utför på egen hand hemma.

Efter 2-8 veckors egen träning kan du träffa mig för en frivillig uppföljning, då vi vid behov tillsammans kan göra de justeringar och tillägg i ditt träningsprogram som krävs för att träningen ska fungera så bra som möjligt för dig. Uppföljningsträffen kan antingen genomföras fysiskt i min träningslokal på Spa For Hjo eller digitalt via det kostnadsfria mötesverktyget Zoom.

Pris för individuell träningsrådgivning inklusive hållningsanalys och träningsprogram: 1 600 kronor

Du får bättre effekt av den posturala träningen om du gör 1-5 uppföljningsbesök efter ditt första besök hos mig. Vid uppföljningsbesöken analyserar jag resultatet av den träning du genomfört och förser dig med nya övningar som fördjupar effekten av dina posturala övningar och bidrar till att åtgärda eventuellt ytterligare obalanser som påverkar din hållning och din rörelseförmåga negativt. Här erbjuder jag två paketpriser:

Posturalträningspaket 1: Totalt 4  personliga träningsrådgivningar inom 15 månader: 6 000 kronor. Bor du långt från Hjo kan vartannat besök genomföras digitalt via mötesplattformen Zoom.

Posturalträningspaket 2: 2 personliga träningsrådgivningar och 5 posturalt inriktade yogapass (postural yoga, rehabyoga eller postural hathayoga) som du genomför på plats på Spa For Hjo eller digitalt via mötesplattformen Zoom. Pris: 3 750 kronor

Du kontaktar mig genom att ringa eller skicka ett meddelande via formuläret som finns på min kontaktsida här på webbplatsen.

Life Alignment-behandling

Life Alignment är en energimedicinsk behandlingsmetod, där vi kommunicerar med kroppen och vår inre intelligens  – vår intuition och vårt undermedvetna – för att kunna identifiera och lösa upp negativa tankemönster och annat som orsakar blockeringar i kroppens energiflöde. Vi använder oss av tekniker som talar om för oss var blockeringarna sitter i kroppen och vilka känslor som är kopplade till dem.

Under en Life-Alignment-behandling får du hjälp att komma i kontakt med undanträngda känslor och avdramatisera minnen. En behandling  tar vanligtvis mellan 1 och 1 1/2 timma och kan genomföras på en behandlingsbänk eller på distans. Du ligger eller sitter i ett avslappnat tillstånd medan jag som behandlare tar reda på var det finns blockeringar i din kropp, ställer frågor till dig som har koppling till de problem eller utmaningar som du vill arbeta med och balanserar kroppen energimässigt med mina händer och särskilda magnetkort, vortex-kort.

Bearbetning av känslor och begränsande tankar

Känsloprocessen är central i Life Alignment.  Under en behandling får du hjälp att bearbeta en upplevelse som du är medvetet eller omedvetet känslomässigt påverkad av, en upplevelse som påverkar din kropp negativt och som lär dig något om livet, om dig själv och om andra människor och dina relationer till dem. Bearbetningen av upplevelsen börjar med att du tar kontakt med problemet genom att känna det i kroppen och arbeta med det i nutid. Genom att vara närvarande i kroppen och stanna kvar i de känslor som kommer upp till ytan får du tillgång till din inre vägledning på ett sätt som gör att du kan frigöra dig från övertygelser, känslor, beteenden, ovanor och olösta svårigheter som hindrar dig från att läka och utvecklas. En behandling startar en läkandeprocess som du och din kropp fortsätter arbeta med både medvetet och undermedvetet efteråt.

Främjar kroppens förmåga till självläkning

Genom Life Alignment får du möjlighet att tänka och känna på ett nytt medvetet sätt. Det gör att energinivån i kroppen höjs och att kommunikationen mellan olika delar av kroppen och mellan kroppen och sinnet stärks. Du får tillgång till din egen inre styrka och förutsättningarna för läkning av både kroppen och själen förbättras. Life Alignment förstärker och kompletterar andra behandlingsmetoder vid fysiska, psykiska och känslomässiga problem.

Vid behov kombinerar jag Life Alignment-behandling med enkla rörelsetekniker eftersom det ofta finns spännings-, rörelse- och reaktionsmönster som är kopplade till psykiska och känslomässiga problem. Om det är aktuellt så kan du boka tid för en personlig träning där vi skapar ett rörelseprogram tillsammans som du kan utföra hemma.

Pris för Life Alignment-behandling: 1 000 kronor (1-1 1/2 timma)
Pris för Life Alignment-allergibalansering: 1 200 kronor (1 1/2 timma)
Pris för djupgående Life Alignment-behandling med uppföljningssamtal via Zoom: 2 200 kronor (2-2 1/2 timma plus 15 minuter)

Du är välkommen att boka tid för en behandling via telefon 0702-11 86 09 eller via min kontaktsida här på webbplatsen.

Bemerbehandling

Visste du att kroppens återhämtningsprocesser vid skador och sjukdomar är direkt kopplade till hur väl cirkulationen fungerar i dina minsta blodkärl?

Med BEMER®-terapi stimuleras pumprörelserna i de minsta blodkärlen, mikrokärlen. Mikrokärlen står för 74 % av det totala blodomloppet. Med ökad cirkulation i mikrokärlen, förbättras transporten av syre och näring ut till organ och vävnader. Dessutom forslas restprodukter från ämnesomsättningen bort effektivare.

Bemer stimulerar och aktiverar störd mikrocirkulation, vilket har stor betydelse för vår läknings- och återhämtningsförmåga.

Boka självbehandling hos Spa For Hjo

Bemer är en patenterad medicinteknisk utrustning som är godkänd för egenvård. Behandlingstiden är  8-20 minuter. Den är enkel och säker att använda och utan biverkningar för de allra flesta. Du ska dock inte använda Bemer om du är transplanterad och äter immunsuppressiv medicin, inte heller om du har ett aktivt medicinskt implantat ( t ex. pacemaker, defibrillator, hjärnstimulator eller muskelstimulator) eller ett implantat som är avsett för att dosera mediciner (t ex. insulinpump).

Bemer är enkel friskvård, en effektiv insats vid akuta skador och en terapi som ger goda resultat vid kompletterande behandling av kroniska sjukdomar. Effekten av en behandling sitter kvar i kroppen i 12-14 timmar. Du får bäst effekt om du går på behandling minst tre gånger i veckan.

Priset för självbehandling med Bemer är 160 kronor/gång alternativt 1 500 kronor för ett 10-kort. Du bokar dina självbehandlingar via Spa For Hjo, telefon 0733-65 55 04.

Obligatorisk introduktion före självbehandling

Innan du beställer självbehandling med Bemer måste du beställa en introduktionstid hos mig, telefon 0702-11 86 09. Du kan även kontakta mig via min kontaktsida här på webbplatsen. Introduktionen tar cirka 30 minuter och under den tiden får du lära dig hur du använder Bemerutrustningen och så får du tillgång till en personligt anpassad behandlingsplan.

Pris för Bemerintroduktion: 500 kronor

Assisterad behandling

Du bokar även assisterade behandlingar vid akuta skador samt behandlingsuppföljning hos mig på telefon 0702-11 86 09 eller via min kontaktsida här på webbplatsen. Du kontaktar även mig om du vill prova på en Bemerbehandling.

Pris för assisterad behandling: 500 kronor
Pris för behandlingsuppföljning: 500 kronor
Pris för prova på-behandling: 250 kronor

Kontakt


Christina Froh – 0702-11 86 09