Nyhet – energibehandling

LifeAlignment01_210203_beskuren

Life Alignment är en energibalanseringsmetod som hjälper dig att komma i balans genom att bearbeta negativa tankemönster och känslor, som dränerar dig på energi och motarbetar de förändringar du önskar. Tina Froh håller på att utbilda sig till Life Alignment-terapeut och erbjuder elevbehandlingar digitalt via mötesverktyget Zoom.

Det är inte bara föroreningar, näringsämnen och andra yttre faktorer som påverkar vår hälsa. Även vår inre miljö av tankar, känslor och uppfattningar har ett stort inflytande på cellernas funktion och därmed på vår hälsa.  Kroppen är en del av ett samlat energisystem, som består av flera energilager.  Varje kroppsdel, organ och cell har sin speciella frekvens. När det blir störningar i en frekvens så påverkas vårt energiflöde och det uppstår blockeringar som leder till disharmoni och ohälsa.

Life Alignment är en energiterapi, en healingmetod, där vi kommunicerar med kroppen och vår inre intelligens  –  vårt medvetande, vårt högre jag, vår själ – för att kunna identifiera och lösa upp  negativa tankemönster och annat som orsakar blockeringar i kroppens energiflöde. Vi använder oss av tekniker som talar om för oss var blockeringarna sitter i kroppen och vilka känslor som är kopplade till dem.

Genom Life Alignment får du möjlighet att tänka och känna på ett nytt medvetet sätt. Det gör att energinivån i kroppen höjs och att kommunikationen mellan olika delar av kroppen och mellan kroppen och sinnet stärks. Du får tillgång till din egen inre styrka och förutsättningarna för läkning av både kroppen och själen förbättras.

Bearbetning av negativa känslor, traumatiska upplevelser och begränsande tankar

Under en Life-Alignment-balansering får du hjälp att komma i kontakt med undanträngda känslor och avdramatisera minnen. En behandling tar mellan 1 och 1 1/2 timma och kan genomföras på en behandlingsbänk eller på distans. På grund av den pågående coronapandemin erbjuder Tina Froh på Ta Form endast digitala energibalanseringar via mötesplattformen Zoom för närvarande.

Under balanseringen ligger eller sitter du i ett avslappnat tillstånd medan Tina som behandlare tar reda på var det finns blockeringar i din kropp. Hon ställer frågor till dig som har koppling till det problem som ni ska arbeta med och hon balanserar kroppen energimässigt med sina händer och särskilda magnetkort, vortex-kort.

Känsloprocessen är central i Life Alignment.  Under en behandling får du hjälp att bearbeta en upplevelse som du är medvetet eller omedvetet känslomässigt påverkad av, en upplevelse som påverkar din kropp negativt och som lär dig något om livet, om dig själv och om andra människor och dina relationer till dem. Bearbetningen av upplevelsen börjar med att du tar kontakt med problemet genom att känna det i kroppen och arbeta med det i nutid. Genom att vara närvarande i kroppen och stanna kvar i de känslor som kommer upp till ytan får du tillgång till din inre vägledning på ett sätt som gör att du kan frigöra dig från övertygelser, känslor, beteenden, ovanor och olösta svårigheter som hindrar dig från att läka och utvecklas.

En behandling startar en läkandeprocess som du och din kropp fortsätter arbeta med både medvetet och undermedvetet efteråt.

Life Alignment förstärker och kompletterar andra behandlingsmetoder vid fysiska, psykiska och känslomässiga problem.

Pris: 500 kronor/behandling

Dela denna sida